Chuyện kể về thủ khoa 30 điểm và giấc mơ blouse trắng

Nguyễn Trung Duy Anh. Ảnh: K.Q
Nguyễn Trung Duy Anh. Ảnh: K.Q