Chàng trai 8X nuôi chó Phú Quốc kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Anh Tưởng Văn Quý bên trang trại chó Phú Quốc mang thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
Anh Tưởng Văn Quý bên trang trại chó Phú Quốc mang thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
Anh Tưởng Văn Quý bên trang trại chó Phú Quốc mang thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
Lên top