Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cầu “anh Tèo Sài Gòn” nối bờ vui

Tháng 1.2016, thấy hình ảnh đồng bào ở thôn CuPua khó khăn, người đàn ông tên Tèo ở Sài Gòn đã hỗ trợ 30 triệu đồng và kỹ thuật để xây cây cầu này trong thời gian 6 ngày.
Tháng 1.2016, thấy hình ảnh đồng bào ở thôn CuPua khó khăn, người đàn ông tên Tèo ở Sài Gòn đã hỗ trợ 30 triệu đồng và kỹ thuật để xây cây cầu này trong thời gian 6 ngày.