Cảnh giác thủ đoạn tráo giấy tờ bởi khách hỏi mua nhà

Việc cung cấp bản sao giấy tờ nhà đất cho người mua tiềm ẩn nguy cơ bị đối tượng xấu làm giả, sau đó đánh tráo và mang đi mua bán, cầm cố khiến chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc chứng minh tài sản của mình nếu như bị tráo. Ảnh: Trường Sơn
Việc cung cấp bản sao giấy tờ nhà đất cho người mua tiềm ẩn nguy cơ bị đối tượng xấu làm giả, sau đó đánh tráo và mang đi mua bán, cầm cố khiến chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc chứng minh tài sản của mình nếu như bị tráo. Ảnh: Trường Sơn