Cần tranh chủ sạ giống khi nước rút

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa