Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần hơn nữa những tấm lòng thơm thảo trên đất Sài Gòn

Hàng tuần, Diệu Hiền vẫn đi từng con đường để phát cơm cho những người vô gia cư,  những người chăm bệnh. Ảnh: Trường Sơn
Hàng tuần, Diệu Hiền vẫn đi từng con đường để phát cơm cho những người vô gia cư, những người chăm bệnh. Ảnh: Trường Sơn