Cấm dạy chữ để giảm tải hay thêm áp lực cho con trẻ!

Dạy kỹ năng sống, cho trẻ sáng tạo là mục tiêu của việc cấm dạy chữ trước lớp 1, tuy nhiên không phải toàn xã hội đều nhận thức được điều này. Ảnh: Nguyễn Loan
Dạy kỹ năng sống, cho trẻ sáng tạo là mục tiêu của việc cấm dạy chữ trước lớp 1, tuy nhiên không phải toàn xã hội đều nhận thức được điều này. Ảnh: Nguyễn Loan