Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các chân dài "dội bom" tin nhắn qua mạng, giai hám của lạ rỗng túi

Những tin nhắn mồi chài mại dâm thế này xuất hiện khắp nơi. Ảnh: Trường Sơn
Những tin nhắn mồi chài mại dâm thế này xuất hiện khắp nơi. Ảnh: Trường Sơn