Bên trong căn hầm chứa hơn 2 tấn vũ khí để đánh địch Tết Mậu Thân 1968

Sáng 31.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc lập Tết Mậu Thân 1968” tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TPHCM. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Sáng 31.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc lập Tết Mậu Thân 1968” tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TPHCM. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Sáng 31.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc lập Tết Mậu Thân 1968” tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TPHCM. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN