Bất an bởi nạn băng nhóm hoành hành vùng ven

Dãy nhà trọ của bà Nhàn bị nhóm côn đồ xông vào đập nát. Ảnh: Trường Sơn
Dãy nhà trọ của bà Nhàn bị nhóm côn đồ xông vào đập nát. Ảnh: Trường Sơn
Dãy nhà trọ của bà Nhàn bị nhóm côn đồ xông vào đập nát. Ảnh: Trường Sơn
Lên top