Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tập đoàn Dầu khí triển khai các hoạt động từ thiện tại Quảng Nam