Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghe theo thương lái, gạo Việt mất cơ hội xuất khẩu