Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Fami khởi xướng chiến dịch “Nhà là nơi sẻ chia bao xúc cảm“