Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Nước chúc tết cụm giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ