Mọi hoạt động ở biển Đông cần tôn trọng chủ quyền của các quốc gia liên quan

Lên top