Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xử lý sự cố lưới điện do bão số 4