Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Vua” gà lạnh ở miền Đông Nam Bộ