Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỤ TRỰC THĂNG RƠI: Tạm ứng 500 triệu bảo hiểm cho mỗi gia đình phi công