Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VNPT giới thiệu các sản phẩm công nghiệp tại Iran Telecom Innovations 2016