Vinataba tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác