Viettel tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 12 năm kinh doanh di động