Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viettel tại Burundi được vinh danh nhà mạng tốt nhất tại các quốc gia đang phát triển năm 2016