Viettel quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung 12 tỉ đồng