Vietsovpetro đã đạt mức doanh thu từ dầu thô hơn 74 tỉ USD