Viện Thuốc lá đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất