Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viện Dầu khí Việt Nam được cấp bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền sáng chế  “Quy trình sản xuất metanol từ hỗn hợp hydro/cacbonic bằng lò phản ứng dạng màng”. Ảnh: T.L
Bằng độc quyền sáng chế “Quy trình sản xuất metanol từ hỗn hợp hydro/cacbonic bằng lò phản ứng dạng màng”. Ảnh: T.L