Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VEPR: Dự báo tăng trưởng GDP cả năm chỉ đạt 6,0%