Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vedan Việt Nam khen thưởng 700 con em công nhân viên

Trao thưởng cho các em học sinh có kết quả học tập xuất sắc. (Ảnh: PV)
Trao thưởng cho các em học sinh có kết quả học tập xuất sắc. (Ảnh: PV)