Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vận hành nhiệt điện than phải có giải pháp an toàn môi trường

Với các nhà máy mới đi vào hoạt động phải lập đề án tiêu thụ tro xỉ than trình bộ trước ngày 31.12.2018. Ảnh: P.V
Với các nhà máy mới đi vào hoạt động phải lập đề án tiêu thụ tro xỉ than trình bộ trước ngày 31.12.2018. Ảnh: P.V