Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao hai giải A cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về ngành dầu khí”