TPHCM: Doanh nghiệp cam kết đưa sản phẩm sạch vào trường học