Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net): Phát động ủng hộ người nghèo và đồng bào vùng lũ