Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉnh Kiên Giang chính thức trao Giấy chứng nhận đầu tư cho SW POC

Tổng giám đốc SW POC Đỗ Khang Ninh (phải) nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang
Tổng giám đốc SW POC Đỗ Khang Ninh (phải) nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang