Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thứ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra Dự án tổ hợp bauxite - nhôm Lâm Đồng