Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu hồi toàn bộ Samsung Galaxy Note 7 để đổi mới