Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tháng 4: Thép xây dựng Hòa Phát tiêu thụ hơn 163.000 tấn

Ảnh: T.L
Ảnh: T.L