Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy trong dịp tết và mùa hanh khô