Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tấm lòng của lao động Dầu khí đến với đồng bào nhân dân miền Trung bị thiên tai