Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sabeco ủng hộ 2,3 tỉ đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt miền Trung