Quảng Ninh: Điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong nước và quốc tế