Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

PVN khai thác 13,54 triệu tấn quy dầu trong 6 tháng đầu năm

Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ của PVN 6 tháng đầu năm.
Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ của PVN 6 tháng đầu năm.