Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

PV Power, 10 năm cung cấp 138 tỉ kWh điện

26 người lao động tiêu biểu của PV Power được vinh danh. Ảnh: PV
26 người lao động tiêu biểu của PV Power được vinh danh. Ảnh: PV