PV Power, 10 năm cung cấp 138 tỉ kWh điện

26 người lao động tiêu biểu của PV Power được vinh danh. Ảnh: PV
26 người lao động tiêu biểu của PV Power được vinh danh. Ảnh: PV