Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

PV GAS - cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam