PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tại Myanmar