Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phụ nữ Viettel: Tự tin, sáng tạo, đảm đang!