Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nở rộ dịch vụ kinh doanh ăn theo “cơn sốt” Pokemon Go