Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Niềm vui của người nông dân trên những cánh đồng