Nhà máy Đạm Phú Mỹ nhận 'Chứng chỉ vận hành xuất sắc' của Haldor Topsoe