Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người lao động PVFCCo ủng hộ 795 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Bình